0 Ostoskori

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laatimispvm: 1.1.2011

1. Rekisterinpitäjä

Toner.fi
Sepetlahdentie 8
02230 Espoo
puh. 09 804 2700

2. Rekisterin nimi

Asiakas- ja uutiskirjerekisteri

3. Tietojen luovutus

Mitään asiakasrekisterissä olevia henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään palveluiden hoitamiseen kuten asiakkaan yksilöintiin ja tunnistamiseen palvelutapahtumassa sekä myyntireskontran ja perinnän hoitamiseen.

Rekisteriä käytetään myös henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin sekä tieto-palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan henkilötiedot, jotka päivitetään aina asiakaskontaktin yhteydessä:

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan itse antamat tiedot tilausvaiheessa.

Asiakkaan itse antama sähköpostiosoite (uutiskirje).

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen):
ATK:lle talletetut tiedot (rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja käytön valvonta sekä laitteiden fyysinen suojaus):